هیتر گرمایشی در قسمت پشت کمر

دارای 3 ماساژ اتوماتیک

ماساژ رولینگ کف پا

تحت لیسانس FDA آمریکا

سایر مشخصات