ماساژ 2 بعدی

ماساژ کششی در پشت کمر

ناحیه قابل تنظیم در پشت کمر

کیسه های هوایی بغل نشیمنگاه

بالا و پایین رفتن پا و کمر

دارای 3 ماساژ اتوماتیک

ماساژ رولینگ کف پا

تنظیم زمان استفاده

کنترل پنل

سایر مشخصات