ماساژ 2 بعدی

قابلیت سایز شدن با قد فرد

ناحیه قابل تنظیم در پشت کمر

ماساژ کیسه هوا در قسمت کتف و شانه

تنظیم زمان استفاده

بالا و پایین رفتن پا و کمر

کیسه های هوایی بغل نشیمنگاه

ماساژ موجی نشیمنگاه

ماساژ کششی در پشت کمر

دارای 3 ماساژ اتوماتیک

ماساژ رولینگ کف پا

کنترل پنل

سایر مشخصات