سایر مشخصات

رنگ محصول

سفید زرشکی, سفید کرم

memory

3

ارسال

رایگان در سراسر ایران

تحمل وزن

120 کیلوگرم

کیسه هوایی

78

جای گیری صفر

دارد

حمل و نقل

رایگان در سراسر ایران

گرمکن

دارد

گوی ماساژ

کمر, گردن, نشیمنگاه

مغناطیس درمانی

دارد

موزیک

دارد

مرکز ثقل صفر

دارد

کشش مفاصل

دارد