دارای ویبره

ماساژ صورت

ماساژ سر

قابلیت شارژ شدن

ماساژ غدد لنفاوی

تحت لیسانس FDA آمریکا

تاییدیه CE

سایر مشخصات