حرکت ریلی به سمت جلو (جایگیری صفر)

هیتر گرمایشی در قسمت پشت کمر

Zero garvity (مرکز ثقل صفر)

قابلیت سایز شدن با قد فرد

انحنای بلند L شکل گوی ها

کیسه هوایی در قسمت دست

مکانیکال هند قدرتمند

کیسه های هوایی بغل نشیمنگاه

ماساژ گواشا در قسمت کف پا

مغناطیس درمانی

سایر مشخصات

ماساژ اتوماتیک

6

memory

2

نوع ماساژ

2D

کنترل

LCD

کیسه هوایی

بازو, پا, دست

گوی ماساژ

کمر, گردن, نشیمنگاه

تعداد کیسه هوا

28

کیسه هوا ساق پا

دارد

ماساژ دست

دارد

نوع ماساژ کف پا

گواشا

گرمکن

دارد

مرکز ثقل صفر

دارد

جای گیری صفر

دارد

محافظ ایمنی

دارد

مغناطیس درمانی

دارد

تنظیم زاویه

دارد

کشش مفاصل

دارد

تنظیم زمان

دارد

گرمکن کمر

دارد

رنگ محصول

دارد

موزیک

ندارد

حمل و نقل

رایگان در سراسر ایران

ماساژ دست

رایگان در سراسر ایران

وزن

97 کیلوگرم

گرمکن

97 کیلوگرم

تحمل وزن

120 کیلوگرم

ارسال

رایگان در سراسر ایران

لوازم جانبی

اسپری تمیز کننده, کاور

مغناطیس درمانی

اسپری تمیز کننده, کاور

موزیک ماساژ

ندارد

ماساژ بازو

دارد