مغناطیس درمانی

آزاد شدن یون اکسیژن منفی

قابلیت سایز شدن با قد فرد

قابلیت اتصال با بلوتوث و پخش موزیک

ماساژ موجی نشیمنگاه

سایر مشخصات